Hệ điều hành

Các hệ điều hành thông dụng, chia sẻ các bản cài đặt win 10 , MacOS mới cập nhật 

.