Hiệu ứng chữ

Cùng tạo chữ độc đáo với các hiệu ứng chữ, hiệu ứng chữ 3d, hiệu ứng chữ nổi cực đẹp trong photoshop qua những file psd hay source hiệu ứng chữ đẹp và miễn phí.

Ngoài những psd hiệu ứng chữ mọi người có thể tham khảo thêm các psd hiệu ứng và khung ảnh, hoặc những tham khảo thêm các font chữ cho photoshop của bạn.