Hành Chính

Biểu mẫu hành chính chia sẽ các thông tin về các thủ tục đăng ký kinh doanh , kê khai thuế thu nhập cá nhân, về quyền sở hữu đất, cùng rất nhiều thủ tục đăng ký khác.

.
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất 2018 theo Thông tư số 39 của Bộ Tài chính
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất 2018 theo Thông tư số 39 của Bộ Tài chính
10/09/2018

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất theo Thông tư số 39 của Bộ Tài chính là loại giấy tờ mọi kế toán không thể thiếu. Khi xuất hoá đơn bị sai ở các lỗi như sai địa chỉ công t


Mẫu hợp đồng kinh tế ngắn gọn, đơn giản nhất 2018 cho các doanh nghiệp, đơn vị !
Mẫu hợp đồng kinh tế ngắn gọn, đơn giản nhất 2018 cho các doanh nghiệp, đơn vị !
06/09/2018

 

Mẫu hợp đồng kinh tế ngắn gọn và đơn giản nhất năm 2018 mà chiasetainguyen giới thiệu dưới đây rất phù hợp với những thương vụ hợp tác có giá trị trung bình