Hành Chính

Biểu mẫu hành chính chia sẽ các thông tin về các thủ tục đăng ký kinh doanh , kê khai thuế thu nhập cá nhân, về quyền sở hữu đất, cùng rất nhiều thủ tục đăng ký khác.

.
Mẫu biên bản cuộc họp đơn giản ở công ty!
Mẫu biên bản cuộc họp đơn giản ở công ty!
12/09/2018

 

Biên bản cuộc họp là loại văn bản hành chính thông dụng ở nhiều công ty – đặc biệt trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý….Dưới đ


Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng đã lập mới nhất 2018
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng đã lập mới nhất 2018
10/09/2018

 

Trong trường hợp xuất sai hoá đơn các thông tin liên quan đến Mã số thuế và chưa được kê khai, thì mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng là loại văn<