Hành Chính

Biểu mẫu hành chính chia sẽ các thông tin về các thủ tục đăng ký kinh doanh , kê khai thuế thu nhập cá nhân, về quyền sở hữu đất, cùng rất nhiều thủ tục đăng ký khác.

.
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng đã lập mới nhất 2018
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng đã lập mới nhất 2018
10/09/2018

 

Trong trường hợp xuất sai hoá đơn các thông tin liên quan đến Mã số thuế và chưa được kê khai, thì mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng là loại văn<


Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất 2018 theo Thông tư số 39 của Bộ Tài chính
Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất 2018 theo Thông tư số 39 của Bộ Tài chính
10/09/2018

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn giá trị gia tăng mới nhất theo Thông tư số 39 của Bộ Tài chính là loại giấy tờ mọi kế toán không thể thiếu. Khi xuất hoá đơn bị sai ở các lỗi như sai địa chỉ công t