Biểu mẫu

Chia sẻ các tài nguyên biểu mẫu như các biểu mẫu hành chính, biểu mẫu dành cho doanh nghiệp, các đơn từ, các biểu mẫu hợp đồng, ...
Mẫu biên bản cuộc họp đơn giản ở công ty!
Mẫu biên bản cuộc họp đơn giản ở công ty!
12/09/2018

 

Biên bản cuộc họp là loại văn bản hành chính thông dụng ở nhiều công ty – đặc biệt trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý….Dưới đ


Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng đã lập mới nhất 2018
Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng đã lập mới nhất 2018
10/09/2018

 

Trong trường hợp xuất sai hoá đơn các thông tin liên quan đến Mã số thuế và chưa được kê khai, thì mẫu biên bản thu hồi hoá đơn Giá trị gia tăng là loại văn<