Các mẫu đơn xin việc bản chuẩn 2016


Cùng download các mẫu đơn xin việc bản chuẩn 2016 hay nhất cùng chiasetainguyen.com với các mẫu đơn hay đáp ứng đủ các nhu cầu người đi làm và sinh viên mới ra trường


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gởi: ...................................................................................................................

Tôi tên là: ..................................................................................................................

Sinh ngày tháng năm tại: ..........................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số: .................................................................................

Cấp ngày tháng năm tại: ...........................................................................................

Hiện cư ngụ tại: ........................................................................................................

Trình độ văn hóa: ......................................................................................................

Ngoại ngữ: ................................................................................................................

+ Anh: .......................................................................................................................

+ Pháp: ......................................................................................................................

Nghề nghiệp chuyên môn: ........................................................................................

Sức khỏe: ..................................................................................................................

Hiện nay chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí công việc làm.

Nếu được Nhà nước thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của cơ quan xí nghiệp.

Kính mong cơ quan xí nghiệp chấp nhận.

                                                                          ………., ngày ….. tháng…. năm 2014

                                                                                             Người viết đơn

Download file .Doc link dưới nhé

Các mẫu đơn xin việc bản chuẩn 2016

Download (627 lượt tải)
Nguồn:

Từ khoáCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM