Mẫu CV xin việc dành cho Trưởng Phòng kinh doanh


Cùng tải file Mẫu CV xin việc dành cho Trưởng Phòng kinh doanh miễn phí dành cho các bạn trên chiasetainguyen


    NGUYỄN AA

         Quận …Hà nội

           Điện thoại: ..……. – Email: …………

 


LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Những thành tựu với vai trò quản lý kinh doanh
•    Là quản lý kinh doanh hàng đầu với mười bảy năm kinh nghiệm trong việc hoàn thành doanh số bán hàng. Được công nhận cho những đóng góp về việc thiết lập kỷ lục doanh số bán hàng, mở rộng thị trường và phát triển khách hàng mới.
•     Khả năng lãnh đạo đội ngũ bán hàng để đạt được doanh thu. Cung cấp sự hiểu biết sâu sắc của quá trình của chu kỳ bán hàng và luôn tập trung vào sự hài lòng của khách hàng. 
•     Kết hợp kỹ năng quản lý doanh nghiệp với các kỹ năng quản lý kinh doanh nhằm mục đích tăng doanh thu, thị phần và hiệu suất lợi nhuận.

Kỹ năng
•    Phát triển hoạt động kinh doanh
•    Quản lý lãi lỗ
•    Lập kế hoạch chiến lược
•    Quản lý điều hành
•    Quản lý khách hàng thân thiết    •    Chiến lược tăng trưởng cao và quay vòng
•    Quản lý mối quan hệ khách hàng
•    Đào tạo và phát triển nhân viên
•    Đàm phán hợp đồng 
•    Hoạch định và dự toán ngân sách

Kinh nghiệm làm việc
Công ty AAA Company Limited
Chức danh: Giám đốc kinh doanh
Thời gian làm việc: Từ năm 2011 đến 2012
•    Xây dựng và điều chỉnh chiến lược giá, thực hiện chiến lược quảng cáo, khuyến mãi hiệu quả, huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh đạt hiệu suất cao và góp phần phát triển hình ảnh doanh nghiệp.
•    Thiết lập đội ngũ kinh doanh cạnh tranh bằng cách mang đến cho họ sự đền bù xứng đáng, những gói quyền lợi mong muốn,  và chương trình động viên, khuyến khích những nỗ lực bán hàng hiệu quả.
•    Cải thiện thủ tục và chính sách kinh doanh. Xác định rõ chu kỳ kinh doanh, xây dựng mô tả công việc chính xác và phát triển những tiêu chuẩn quản lý mối quan hệ khách hàng.
•    Giới thiệu những dòng sản phẩm mới ra thị trường.
•    Chuẩn bị chiến lược phát triển sản phẩm mới tại cuộc họp hội đồng quản trị hàng quý.

Công ty BBB
Chức danh: Giám đốc kinh doanh
Thời gian làm việc: Từ năm 2009 đến 2011
•    Phát triển kinh doanh: Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng và quan tâm đến dịch vụ kinh doanh nhằm tăng doanh thu. Giới thiệu sản phẩm mới và phát triển, mở rộng thị phần. 
•    Hoạt động kinh doanh: Đánh giá hành vi mua hàng và nhu cầu khách hàng hoặc giới thiệu những giải pháp thích hợp qua việc tư vấn.
•    Hoạt động quản lý: Giám sát tài chính, sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. 
•    Tài chính và ngân sách:  Đề xuất ngân sách với Hội đồng quản trị và quản lý chi phí, lợi nhuận trong phạm vi ngân sách được phê duyệt. 
Công ty Cổ Phần CCC
Chức danh: Phó giám đốc kinh doanh. 
Thời gian làm việc: Từ năm 2000 đến năm 2009
•    Kết quả kinh doanh:  Luôn hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận do lãnh đạo giao phó. Mức tăng trưởng bình quân từ 15% đến 20% hàng năm. 
•    Luôn đạt được sự nhất trí cao với lãnh đạo cấp cao trong việc kết hợp cách tiếp cận mới đối với khách hàng. 
•    Quá trình sắp xếp hợp lý, tăng dòng tiền, rút ngắn chu kỳ tiền mặt, và giảm thiểu khối lượng công việc nhân viên. 
•    Tuyển dụng và đào tạo và quản lý khách hàng: Nghiên cứu và thẩm tra lý lịch ứng viên, tuyển dụng, đào tạo và chấm dứt hợp đồng lao động. Tổ chức các lớp đào tạo nhân viên kinh doanh cùng với khách hàng giúp nhân viên có nhận thức về lợi ích doanh nghiệp và giúp khách hàng trung thành với sản phẩm của doanh nghiệp.
•    Quản lý truyền thông và xung đột: Quản lý truyền thông để chủ động giải quyết các vấn đề xung đột phát sinh. Tạo mối quan hệ thân thiện, chặt chẻ với nhân viên và chuyên gia tư vấn. Tiếp nhận và giải quyết những thắc mắc và thanh toán của khách hàng.
•    Quản lý sự tuân thủ qui định: Kết hợp hoạt động và cấu trúc tuyển dụng nhằm đáp ứng theo qui định của doanh nghiệp.

Trình độ học vấn và phát triển kỹ năng cá nhân
Trường Đại học Gloucestershire, Anh Quốc
•    Thạc sĩ quản trị kinh doanh
Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh    
•    Cử nhân quản trị kinh doanh
Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
•    Chứng chỉ quản lý và ứng dụng internet trong hoạt động kinh doanh
•    Chứng chỉ thiết kế trang web

 

Mẫu CV xin việc dành cho Trưởng Phòng kinh doanh

Download (665 lượt tải)
Nguồn:

Từ khoáCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM