Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất 2018 cho mọi khối ngành


Bạn có việc đột xuất và muốn xin nghỉ phép? Bạn không biết mẫu đơn như thế nào là đầy đủ và chính xác nhất? Hãy xem và tải mẫu đơn xin nghỉ chuẩn năm 2018 dành cho mọi khối ngành.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP


Kính gửi:
- Ban giám đốc - Công ty…………………………...............................................
- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị
- Trưởng ……………....…………………………..................................................
Tên tôi là:…………………………………..............Nam/nữ..................................

Ngày, tháng, năm sinh:……………………tại......................................................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................
Điện thoại liên hệ khi cần:..................................................................................
Đơn vị công tác:.................................................................................................

Chức vụ:......................................

Nay tôi làm đơn này xin đề nghị Ban lãnh đạo - Công ty …………............................................................cho tôi được nghỉ phép
+ Từ: ……….giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…
Đến: ……..giờ ……..phút, ngày:……tháng …… năm 201…
+ Lý do: ................................................................................................................
..............................................................................................................................
+ Nơi nghỉ phép: ..................................................................................................
Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho ông (bà):…………………..…………………………là đồng nghiệp của tôi. Ông(bà): …………………………… sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong nhà trường xem xét chấp thuận.
Trân trọng.

 

Tp ………, ngày …… tháng …… năm 201....

Ban giám đốc    Phòng tổ chức  Ý kiến của trưởng đơn vị    Người làm đơn                                               

    (Duyệt)            (Xác Nhận)             (Ý kiến cụ thể, ký)            (Ký, họ tên)

 


Download (314 lượt tải)
Nguồn: chiasetainguyen.com
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM