Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2018


Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản dành cho những mẹ bầu, công chức, giáo viên hoặc cán bộ công nhân viên đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở cần hoàn tất thủ tục theo quy định của doanh nghiệp và đơn vị bảo hiểm.Tên cơ quan                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………….                                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                               ------------------------------------------

              ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

              Kính gửi:…………………………………..........................

Tên tôi là:…………………........……..………......……………Sinh ngày……..

Chức vụ:…………………………….........................….. Vị trí công tác………

Số CMTND:........................ Ngày cấp.................... Nơi cấp........

Địa chỉ hiện tại:.............................................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho…………………… hiện đang công tác tại…………………………….

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Giám đốc

...., ngày.....tháng.....năm......

        Người làm đơn
 

 

Download (315 lượt tải)
Nguồn: chiasetainguyen.com
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM