Font slab serif Piron V.2 Việt hóa


  Font Piron V.2 là phiên bản nâng cấp của Font Piron V.1 các kí tự cơ bản đã chỉnh sửa rất nhiều tốt và đẹp hơn. Không chỉ có các ký tự được sửa đổi mà còn có cả khoảng cách và kerning. Piron V2 có 2 kiểu font: thường và Piron stencilThông tin về font Piron V.2

Việt hóa bởi  Alphaprinter

Font slab serif Piron V.2 Việt hóa

Font slab serif Piron V.2 Việt hóa

Font slab serif Piron V.2 Việt hóa

Font slab serif Piron V.2 Việt hóa


Download (886 lượt tải)
Nguồn: vietdesigner.net
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM