Tải mẫu Giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách file Word


Tải miễn phí mẫu giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội tại Hà Nội. Mẫu giấy đi đường Hà Nội file word có xác nhận của chính quyền cơ quan là giấy tờ người dân cần mang theo khi di chuyển trong nội thành Hà Nội hoặc ra vào thành phố.Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn TP trong thời gian giãn cách xã hội.

Mẫu giấy đi đường được cấp cho những người đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội. Cùng Chiasetainguyen.com tải miễn phí file mẫu giấy đi đường Hà Nội file word, giúp bạn dễ dàng tải về, in và sử dụng trong thời gian này.

Dưới đây là hình ảnh demo mẫu giấy đi đường tại Hà Nội mới nhất

Download mẫu Giấy đi đường ở Hà Nội trong thời gian giãn cách file Word

Tải miễn phí mẫu giấy đi đường ở Hà Nội khi giãn cách xã hội

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ/ PHƯỜNG………

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

(Hoặc Công ty, đơn vị sử dụng

lao động)

-------------------

Số:………

…. …. ….., ngày ….. tháng…..năm 2021

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Về việc tham gia giao thông trong thời gian giãn cách

1. Họ và tên: ………………………………………………; Giới tính:…………………………..

2. Sinh ngày…….tháng…….năm……….;

3. Số CCCD/CMND:…………………….; Ngày cấp: …………………; Nơi cấp:………………

4. Số điện thoại: …………………………;

5. Địa chỉ thường thú: ……………………………………………………………………………...

6. Nơi làm việc: …………………………………………………………;

7. Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………………

8. Chức vụ/Vị trí công tác: …………………………………………………………………………

Mục đích tham gia giao thông: …………………………….hiện đang trên đường di chuyển từ nhà đến nơi làm việc (hoặc ngược lại) để thực hiện công việc chuyên môn được giao.

Giấy đi đường có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công ty/ Người lao động cam đoan những nội dung nêu trên đúng sự thật, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố.

( Xuất trình kèm theo Căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân; Văn bản của Công ty, đơn vị sử dụng lao động)                                    

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

(Hoặc xác nhận của cơ quan, đơn vị)

Mẫu giấy đi đường yêu cầu điền đầy đủ thông tin cá nhân (tên, tuổi, số CCCD/CMT, số điện thoại, nơi ở, nơi làm việc...), mục đích tham gia giao thông. Giấy có hiệu lực từ ngày ký và chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội.


Download (1,158 lượt tải)
Nguồn: Chiasetainguyen.com
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM