Tải mẫu đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hà Nội


Tải miễn phí mẫu đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 cho các thí sinh tại Hà Nội bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành bài thi đợt 1.Ngày 28-7, Hà Nội thông báo quyết định sẽ không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 mà xét đặc cách cho thí sinh đăng ký đợt thi này vì tình hình phức tạp của dịch COVID-19.

Dưới đây, Chiasetainguyen.com gửi đến bạn mẫu Đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 file Word. Thí sinh cần điền đầy đủ thông tin Họ tên, ngày sinh, số CMND/CCCD, số báo danh, lý do chưa tham dự kỳ thi đợt 1 và gửi về trường.

Mẫu đơn:

Tải mẫu đơn đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 tại Hà NộiDownload mẫu đơn xét đặc cách tốt nghiệp THPT tại Hà Nội mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

 

Họ tên thí sinh:............................................................ ngày sinh:............... /......... /........

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân: ..................................................................

Số báo danh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021: .......................................................

Tôi (chưa dự thi đợt 1/ không thể hoàn thành thi đợt 1).......................................................

vì lý do (thuộc diện F0 / F1 / F2 / trong khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 / lý do khác phải ghi rõ lý do): .....................................................................................

…………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trân trọng./.

 

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2021

(thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

Đối tượng thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Những thí sinh sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trong đợt này là thí sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT nhưng không thuộc diện bị kỷ luật ở đợt 1, thí sinh chưa dự thi đợt 1 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thí sinh chưa dự thi đợt 1 vì các lý do khác.

Cách nộp đơn xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2

Nếu thí sinh có nguyện vọng xin xét đặc cách tốt nghiệp thì có đơn đề nghị gửi qua email. Các trường, trung tâm in đơn, lập danh sách và biên bản xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh gửi về Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội qua email của sở.

 


Download (323 lượt tải)
Nguồn: Tổng Hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM