Tổng hợp những phím tắt cực kỳ hữu dụng trong Excel


Ứng dụng văn phòng Excel cực kỳ phổ biến, hầu hết nhân viên văn phòng nào cũng phải thành thạo những ứng dụng này. Việc nắm được những phím tắt hay mẹo nhỏ của Excel sẽ giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Dưới dây là một số tổ hợp phím nóng trong excel giúp bạn giải quyết mọi công việc trong tính toán với bảng tính nhanh, chính xác và đạt hiệu quả xuất sắc.

Tổ hợp phím nóng cơ bản:

Ctrl + A : Chọn toàn bộ bảng tính.

Ctrl + C : Sao chép.

Ctrl + V : Dán.

Ctrl + F  : Bật hộp thoại tìm kiếm.

Ctrl + H  : Bật hộp thoại tìm kiếm và thay thế.

Ctrl + N  : Tạo mới một bảng tính trắng.

Ctrl + P  : Bật hộp thoại in ấn.

Ctrl + S  : Lưu bảng tính.

Ctrl + X  : Cắt một nội dung đã chọn.

Ctrl + Z  : Phục hồi thao tác đã thực hiện trước đó.

Ctrl + * : Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại.

Ctrl + F4, Alt + F4  :Đóng bảng tính, đóng Excel .

phím tắt excel

Tổ hợp phím ctrl + A. Chọn toàn bộ dữ liệu

Tổ hợp phím nóng trong di chuyển:

Ctrl + Mũi tên : Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp.

Ctrl + Home   : Về ô A1.

Ctrl + End      : Về ô có dữ liệu cuối cùng.

Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1.

Ctrl + Shift + End :Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng.

Tổ hợp phím nóng  định dạng:

Ctrl + B: Định dạnh in đậm.

Ctrl + I: Định dạnh in nghiêng.

Ctrl + U: Định dạnh in gạch chân.

Ctrl + 1: Hiển thị hộp thoại Format Cells.

Tổ hợp phím nóng Chèn cột, dòng, trang bảng tính:

Ctrl + Spacebar: Chèn cột

Shift + Spacebar: Chèn dòng

Shift + F11: Chèn một trang bảng tính mới

Tổ hợp phím nóng công thức mảng:

Ctrl + G: Bật hộp thoại Go to để đến một mảng đã được đặt tên trong bảng tính.

Shift + F3: Nhập công thức bằng cửa sổ Insert Function.

Ctrl + Shift + Enter : Kết thúc một công thức  mảng.

Ctrl + F3: Đặt tên mảng cho một vùng dữ liệu.

F3: Dán một tên mãng vào công thức.

phím tắt trong excel

Ctrl + G: Bật hộp thoại Go to để đến một mảng đã được đặt tên trong bảng tính.

Tổ hợp phím nóng ẩn hiện các cột.

Ctrl + 0 : Ẩn các cột đã chọn.

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn.

Tổ hợp phím nóng chọn các vùng ô không liên tục.

Để chọn các vùng ô, dãy ô không liên tục bạn dùng chuỗi kết hợp giữ phím Ctrl để chọn các vùng ô không liên tục cần chọn chuyển đổi giữa các bảng tính đang mở.

Ctrl + Tab, hoặc Ctrl + F6 để chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở.

Chuyển đổi giữa các trang bảng tính (sheet)

Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet trước.

Ctrl + Page Down: Chuyển sang sheet kế tiếp

Dán nội dung cho nhiều ô cùng lúc.

Chọn một nội dung cần sao chép, nhấn Ctrl + C.

Nhập địa chỉ vùng ô cần dán nội dung vào mục Name Box trên thanh Fomular dáng <ô đầu> : <ô cuối>. Nhấn Enter để dán nội dung vào vùng ô trên.

Nguồn: Internet
Thông tin về tác giả Hồng Tuyến
Hồng Tuyến


TIỆN ÍCHDự báo thời tiết

Giá vàng ngoại tệ