Biểu mẫu

Chia sẻ các tài nguyên biểu mẫu như các biểu mẫu hành chính, biểu mẫu dành cho doanh nghiệp, các đơn từ, các biểu mẫu hợp đồng, ...
Mẫu phiếu thu  theo thông tư 133/2016/ TT – BTC mới nhất cho công ty
Mẫu phiếu thu  theo thông tư 133/2016/ TT – BTC mới nhất cho công ty
23/08/2018

Cùng với Mẫu phiếu thu theo thông tư 200/2014/ TT – BTC, mẫu phiếu thu theo thông tư 133/2016/ TT – BTC là loại chứng từ tài chính không thể thiếu cho mỗi công ty. Hãy cùng tham khảo !


Mẫu phiếu thu  theo thông tư số 200/2014/ TT – BTC
Mẫu phiếu thu  theo thông tư số 200/2014/ TT – BTC
23/08/2018

Phiếu thu là loại chứng từ không thể thiếu trong hoạt động của kế toán trong mỗi công ty. Dưới đây chiasetainguyen giới thiệu với bạn mẫu phiếu thu  theo thông tư số 200/2014/ TT – BTC  mới nhất.