Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Điện Biên 2020


Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Điện Biên được cập nhật mới nhất 2020. Thông tin dân số, diện tích cùng bản đồ hành chính của tỉnh Điện Biên, với đầy đủ tên, mã hành chính của từng đơn vị xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên.

Tỉnh Điện Biên (Mã tỉnh 62) bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện, với 129 đơn vị hành chính cấp xã gồm có 9 phường, 5 thị trấn và 115 xã.

Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Điện Biên 2020

Mã  Tên huyện, thành phố Đơn vị hành chính cấp xã
01 Tp Điện Biên Phủ 7 phường, 5 xã
02 Thị xã Mường Lay 2 phường, 1 xã
03 Huyện Điện Biên 21 xã
04 Huyện Tuần Giáo 1 thị trấn, 18 xã
05 Huyện Mường Chà 1 thị trấn, 11 xã
06 Huyện Tủa Chùa 1 thị trấn, 11 xã
07 Huyện Điện Biên Đông 1 thị trấn, 13 xã
08 Huyện Mường Nhé 11 xã
09 Huyện Mường Ảng 1 thị trấn, 9 xã
10 Huyện Nậm Pồ 15 xã

Tỉnh Điện Biên có tổng diện tích là 9.541 km², cùng tổng dân số là 598.856 người (Mật độ dân số TB: 63 người/km²), trong đó dân số ở thành thị chiếm 14,3% với 85.779 người, dân số ở nông thôn chiếm 85,7% với 513.077 người (Theo kết quả điều tra dân số 1/4/2019). Các dân tộc sinh sống ở đây chủ yếu là Kinh, Thái, H'Mông, Dao, Giáy, Tày. Hà Nhì, Lào, Cống, Si La

Bản đồ hành chính tỉnh Điện Biên

Bản đồ hành chính tỉnh Điện Biên

Danh sách các xã, phường, thị trấn trực thuộc tỉnh Điện Biên

Các xã, phường thuộc Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên

1. Phường Him Lam (Mã phường: 03127)

2. Phường Mường Thanh (Mã phường: 03136)

3. Phường Nam Thanh (Mã phường: 03139)

4. Phường Noong Bua (Mã phường: 03124)

5. Phường Tân Thanh (Mã phường: 03133)

6. Phường Thanh Bình (Mã phường: 03130)

7. Phường Thanh Trường (Mã phường: 03142)

8. Xã Mường Phăng (Mã xã: 03325)

9. Xã Nà Nhạn (Mã xã: 03317)

10. Xã Nà Tấu (Mã xã: 03316)

11. Xã Pá Khoang (Mã xã: 03326)

12. Xã Thanh Minh (Mã xã: 03145)

Các xã, phường thuộc thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

1. Phường Na Lay (Mã phường: 03151)

2. Phường Sông Đà (Mã phường: 03148)

3. Xã Lay Nưa (Mã xã: 03184)

Các xã, phường thuộc huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên

1. Xã Hẹ Muông (Mã xã: 03359)

2. Xã Hua Thanh (Mã xã: 03323)

3. Xã Mường Lói (Mã xã: 03367)

4. Xã Mường Nhà (Mã xã: 03364)

5. Xã Mường Pồn (Mã xã: 03319)

6. Xã Na Tông (Mã xã: 03365)

7. Xã Na Ư (Mã xã: 03361)

8. Xã Noong Hẹt (Mã xã: 03352)

9. Xã Noong Luống (Mã xã: 03349)

10. Xã Núa Ngam (Mã xã: 03358)

11. Xã Pa Thơm (Mã xã: 03340)

12. Xã Phu Luông (Mã xã: 03368)

13. Xã Pom Lót (Mã xã: 03356)

14. Xã Sam Mứn (Mã xã: 03355)

15. Xã Thanh An (Mã xã: 03343)

16. Xã Thanh Chăn (Mã xã: 03337)

17. Xã Thanh Hưng (Mã xã: 03331)

18. Xã Thanh Luôn (Mã xã: 03328)

19. Xã Tanh Nưa (Mã xã: 03322)

20. Xã Thanh Xương (Mã xã: 03334)

21. Xã Thanh Yên (Mã xã: 03346)

Các xã, phường thuộc huyện Tuần Giáo tỉnh Điện Biên

1. Thị trấn Tuần Giáo (Mã thị trấn: 03253)

2. Xã Chiềng Đông (Mã xã: 03299)

3. Xã Chiềng Sinh (Mã xã: 03298)

4. Xã Mùn Chung (Mã xã: 03262)

5. Xã Mường Khong (Mã xã: 03284)

6. Xã Mường Mùn(Mã xã: 03268)

7. Xã Mường Thín (Mã xã: 03277)

8. Xã Nà Sáy (Mã xã: 03283)

9. Xã Nà Tòng (Mã xã: 03263)

10. Xã Phình Sáng (Mã xã: 03259)

11. Xã Pú Nhung (Mã xã: 03271)

12. Xã Pú Xi (Mã xã: 03269)

13. Xã Quài Cang (Mã xã: 03289)

14. Xã Quài Nưa (Mã xã: 03274)

15. Xã Quài Tở (Mã xã: 03295)

16. Xã Rạng Đông (Mã xã: 03260)

17. Xã Ta Ma (Mã xã: 03265)

18. Xã Tênh Phông (Mã xã: 03304)

19. Xã Tỏa Tình (Mã xã: 03280)

Các xã, phường thuộc huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

1. Thị trấn Mường Chà (Mã thị trấn: 03172)

2. Xã Huổi Lèng (Mã xã: 03196)

3. Xã Huổi Mí (Mã xã: 03191)

4. Xã Hừa Ngài (Mã xã: 03190)

5. Xã Ma Thì Hồ (Mã xã: 03200)

6. Xã Hường Mươn (Mã xã: 03202)

7. Xã Mường Tùng (Mã xã: 03181)

8. Xã Na Sang (Mã xã: 03101)

9. Xã Nạm Nèn (Mã xã: 03194)

10. Xã Pa Ham (Mã xã: 03193)

11. Xã Sa Lông (Mã xã: 03197)

12. Xã Sá Tổng (Mã xã: 03178)

Các xã, phường thuộc huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên

1. Thị trấn Tủa Chùa (Mã thị trấn: 03217)

2. Xã Huổi Só (Mã xã: 03220)

3. Xã Lao Xả Phình (Mã xã: 03229)

4. Xã Mường Báng (Mã xã: 03250)

5. Xã Mường Đun (Mã xã: 03247)

6. Xã Sín Chải (Mã xã: 03223)

7. Xã Sính Phình (Mã xã: 03241)

8. Xã Tả Phìn (Mã xã: 03232)

9. Xã Tả Sìn Thàng (Mã xã: 03226)

10. Xã Trung Thu (Mã xã: 03238)

11. Xã Tủa Thàng (Mã xã: 03235)

12. Xã Xá Nhè (Mã xã: 03244)

Các xã, phường thuộc huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên

1. Thị trấn Điện Biên Đông (Mã thị trấn: 03203)

2. Xã Chiềng Sơ (Mã xã: 03211)

3. Xã Háng Lìa (Mã xã: 03385)

4. Xã Keo Lôm (Mã xã: 03376)

5. Xã Luân Giới (Mã xã: 03379)

6. Xã Mường Luân (Mã xã: 03214)

7. Xã Na Son (Mã xã: 03305)

8. Xã Nong U (Mã xã: 03371)

9. Xã Phí Nhừ (Mã xã: 03208)

10. Xã Phình Giàng (Mã xã: 03382)

11. Xã Pú Hồng (Mã xã: 03383)

12. Xã Pú Nhi (Mã xã: 03370)

13. Xã Tìa Dình (Mã xã: 03384)

14. Xã Xa Dung (Mã xã: 03373)

Các xã, phường thuộc huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên

1. Xã Chung Chải (Mã xã: 03157)

2. Xã Huổi Lếch (Mã xã: 03177)

3. Xã Leng Su Sìn (Mã xã: 03158)

4. Xã Mường nhé (Mã xã: 03160)

5. Xã Mường Toong (Mã xã: 03163)

6. Xã Nậm kè (Mã xã: 03162)

7. Xã Nậm Vì (Mã xã: 03161)

8. Xã Pá Mỳ (Mã xã: 03159)

9. Xã Quảng Lâm (Mã xã: 03164)

10. Xã Sen Thượng (Mã xã: 03155)

11. Xã Sín Thầu (Mã xã: 03154)

Các xã, phường thuộc huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên

1. Thị trấn Mường Ảng (Mã thị trấn: 03256)

2. Xã Ẳng Cang (Mã xã: 03310)

3. Xã Ẳng Nưa (Mã xã: 03307)

4. Xã Ẳng Tở (Mã xã: 03292)

5. Xã Búng Lao (Mã xã: 03301)

6. Xã Mường Đăng (Mã xã: 03286)

7. Xã Mường Lạn (Mã xã: 03313)

8. Xã Nặm Lịch (Mã xã: 03312)

9. Xã Ngối Cáy (Mã xã: 03287)

10. Xã Xuân Lao (Mã xã: 03302)

Các xã, phường thuộc huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

1. Xã Chà Cang (Mã xã: 03166)

2. Xã Chà Nưa (Mã xã: 03187)

3. Xã Chà Tở (Mã xã: 03175)

4. Xã Na Cô Sa (Mã xã: 03167)

5. Xã Nà Bủng (Mã xã: 03170)

6. Xã Nà Hỳ (Mã xã: 03169)

7. Xã Nà Khoa (Mã xã: 03168)

8. Xã Nậm Chua (Mã xã: 03173)

9. Xã Nậm Khăn (Mã xã: 03174)

10. Xã Nậm Nhừ (Mã xã: 03171)

11. Xã Nậm Tin (Mã xã: 03156)

12. Xã Pa Tần (Mã xã: 03165)

13. Xã Phìn Hồ (Mã xã: 03198)

14. Xã Si Pa Phìn (Mã xã: 03199)

15. Xã Vàng Đán (Mã xã: 03176)

Trên đây là danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Điện Biên được cập nhất trên chiasetainguyen.com ngày 04/03/2020 với đầy đủ thông tin tên và mã của từng đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn, huyện và thành phố.

Tham Khảo Thêm: Danh sách các đơn vị hành chính của 63 tình thành Việt Nam

Nguồn: Gso.gov.vn, Wikipedia
Thông tin về tác giả Thanh Văn
Thanh Văn
Thích viết blog, các bài hướng dẫn hi vọng giúp ích các bạn sử dụng các công cụ online hiệu quả


TIỆN ÍCHDự báo thời tiết

Giá vàng ngoại tệ