Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lai Châu 2020


Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lai Châu Được cập nhật mới nhất, với đầy đủ thông tin của các xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lai Châu. Danh sách tên, mã hành chính của từng đơn vị, cùng thống kế diện tích và dân số của tỉnh Lai Châu cập nhật mới nhất.

Tỉnh Lai Châu gồm có 1 thành phố: TP Lai Châu và 7 huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Than uyên, Tân Uyên và  Nậm Nhùn cùng với 5 phường, 7 thị trấn và 94 xã. 

Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lai Châu 2020

Tên huyện, thành phố Đơn vị hành chính cấp xã
01 Tp Lai Châu 5 phường, 2 xã
02 Huyện Tam Đường 1 thị trấn, 12 xã
03 Huyện Phong Thổ 1 thị trấn, 16 xã
04 Huyện Sìn Hồ 1 thị trấn, 21 xã
05 Huyện Mường Tè 1 thị trấn, 13 xã
06 Huyện Than Uyên 1 thị trấn, 11 xã
07 Huyện Tân Uyên 1 thị trấn, 9 xã
08 Huyện Nậm Nhùn 1 thị trấn, 10 xã

Tỉnh Lai Châu có tổng diện tích là 9.068,8 km², cùng tổng dân số là 460.196 người (Mật độ dân số TB: 49 người/km²), trong đó dân số ở thành thị chiếm 17,8% với 81.777 người, dân số ở nông thôn chiếm 82,2% với 378.419 người (Theo kết quả điều tra dân số: 1/4/2019).

Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu

Bản đồ hành chính tỉnh Lai Châu

Danh sách các xã, phường, thị trấn trực thuộc tỉnh Lai Châu

Các xã, phường thuộc tp Lai Châu tỉnh Lai Châu

1. Phường Đoàn Kết  (Mã phường: 03389)

2. Phường Đông Phong (Mã phường: 03408)

3. Phường Quyết Thắng (Mã phường: 03386)

4. Phường Quyết Tiến (Mã phường: 03388)

5. Phường Tân Phong (Mã phường: 03387)

6. Xã San Thàng (Mã xã: 03409)

7. Xã Sùng Phài (Mã xã: 03403)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu

1. Thị trấn Tam Đường (Mã thị trấn: 03390)

2. Xã Bản Bo (Mã xã: 03424)

3. Xã Bản Giang (Mã xã: 03418)

4. Xã Bản Hon (Mã xã: 03421)

5. Xã Bình Lư (Mã xã: 03412)

6. Xã Giang Ma (Mã xã: 03405)

7. Xã Hồ Thầu (Mã xã: 03406)

8. Xã Khun Há (Mã xã: 03430)

9. Xã Nà Tăm (Mã xã: 03427)

10. Xã Nùng Nàng (Mã xã: 03415)

11. Xã Sơn Bình (Mã xã: 03413)

12. Xã Tả Lèng (Mã xã: 03400)

13. Xã Thèn Sin (Mã xã: 03394)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

1. Thị trấn Phong Thổ (Mã thị trấn: 03549)

2. Xã Bản Lang (Mã xã: 03577)

3. Xã Dào San (Mã xã: 03571)

4. Xã Hoàng Thèn (Mã xã: 03580)

5. Xã Huổi Luông (Mã xã: 03490)

6. Xã Khổng Lào (Mã xã: 03583)

7. Xã Lản Nhì Thàng (Mã xã: 03391)

8. Xã Ma Ly Pho (Mã xã: 03574)

9. Xã Mồ Sì San (Mã xã: 03553)

10. Xã Mù Sang (Mã xã: 03568)

11. Xã Mường So (Mã xã: 03589)

12. Xã Nậm Xe (Mã xã: 03586)

13. Xã Pa Bây Sử (Mã xã: 03559)

14. Xã Sì Lở Lầu (Mã xã: 03550)

15. Xã Sin Súi Hồ (Mã xã: 03592)

16. Xã Tung Qua Lìn (Mã xã: 03565)

17. Xã Vàng Ma Chải (Mã xã: 03562)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu

1. Thị trấn Sìn Hồ (Mã thị trấn: 03478)

2. Xã Căn Co (Mã xã: 03538)

3. Xã Chăn Nưa (Mã xã: 03487)

4. Xã Hồng Thu (Mã xã: 03499)

5. Xã Làng Mô (Mã xã: 03529)

6. Xã Lùng Thàng (Mã xã: 03509)

7. Xã Ma Quai (Mã xã: 03508)

8. Xã Nậm Cha (Mã xã: 03526)

9. Xã Nậm Cuổi (Mã xã: 03544)

10. Xã Nậm Hăn (Mã xã: 03547)

11. Xã Nậm Mạ (Mã xã: 03535)

12. Xã Nậm Tăm (Mã xã: 03517)

13. Xã Noong Hẻo (Mã xã: 03532)

14. Xã Pa Khóa (Mã xã: 03527)

15. Xã Pa Tần (Mã xã: 03493)

16. Xã Phăng Sô Lin (Mã xã: 03505)

17. Xã Phìn Hồ (Mã xã: 03496)

18. Xã Pu Sam Cáp (Mã xã: 03523)

19. Xã Sà Dề Phìn (Mã xã: 03514)

20. Xã Tả Ngảo (Mã xã: 03520)

21. Xã Tả Phìn (Mã xã: 03511)

22. Xã Tủa Sín Chải (Mã xã: 03541)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu

1. Thị trấn Mường Tè (Mã thị trấn: 03433)

2. Xã Bum Nưa (Mã xã: 03466)

3. Xã Bum Tở (Mã xã: 03454)

4. Xã Kan Hồ (Mã xã: 03469)

5. Xã Ka Lăng (Mã xã: 03439)

6. Xã Mù Cả (Mã xã: 03451)

7. Xã Mường Tè (Mã xã: 03445)

8. Xã Nậm Khao (Mã xã: 03457)

9. Xã Pa Ủ (Mã xã: 03442)

10. Xã Pa Vệ Sử (Mã xã: 03448)

11. Xã Tá Bạ (Mã xã: 03440)

12. Xã Tà Tổng (Mã xã: 03463)

13. Xã Thu Lũm (Mã xã: 03436)

14. Xã vàng San (Mã xã: 03467)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu

1. Thị trấn Than Uyên (Mã thị trấn: 03595)

2. Xã Hua Nà (Mã xã: 03632)

3. Xã Khoen On (Mã xã: 03643)

4. Xã Mường Cang (Mã xã: 03631)

5. Xã Mường Kim (Mã xã: 03637)

6. Xã Mường Mít (Mã xã: 03625)

7. Xã Mường Than (Mã xã: 03619)

8. Xã Pha Mu (Mã xã: 03628)

9. Xã Phúc Than (Mã xã: 03618)

10. Xã Tà Gia (Mã xã: 03640)

11. Xã Tà Hừa (Mã xã: 03634)

12. Xã Tà Mung (Mã xã: 03638)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu

1. Thị trấn Tân Uyên (Mã thị trấn: 03598)

2. Xã Hố Mít (Mã xã: 03607)

3. Xã Mường Khoa (Mã xã: 03601)

4. Xã Nậm Cần (Mã xã: 03610)

5. Xã Nậm Sỏ (Mã xã: 03613)

6. Xã Pắc Ta (Mã xã: 03616)

7. Xã Phúc Khoa (Mã xã: 03602)

8. Xã Tà Mít (Mã xã: 03622)

9. Xã Thân Thuộc (Mã xã: 03604)

10. Xã Trung Đồng (Mã xã: 03605)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu

1. Thị trấn Nậm Nhùn (Mã thị trấn: 03434)

2. Xã Hua Bum (Mã xã: 03460)

3. Xã Lê Lợi (Mã xã: 03481)

4. Xã Mường Mô (Mã xã: 03472)

5. Xã Nậm Ban (Mã xã: 03502)

6. Xã Nậm Chà (Mã xã: 03473)

7. Xã Nậm Hàng (Mã xã: 03475)

8. Xã Nậm Manh (Mã xã: 03474)

9. Xã Nậm Pì (Mã xã: 03488)

10. Xã Pú Đao (Mã xã: 03484)

11. Xã Trung Chải (Mã xã: 03503)

Trên đây là danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Lai Châu được cập nhật mới nhất trên chiasetainguyen.com ngày 04/03/2020, cùng đầy đủ tên và mã hành chính của từng đơn vị xã, phường, thị trấn trực thuộc tỉnh Lai Châu.

Nguồn: Gso.gov.vn, Wikipedia
Thông tin về tác giả Thanh Văn
Thanh Văn
Thích viết blog, các bài hướng dẫn hi vọng giúp ích các bạn sử dụng các công cụ online hiệu quả
TIỆN ÍCHDự báo thời tiết

Giá vàng ngoại tệ