Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Sơn La 2020


Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Sơn La cập nhật mới nhất 2020, với đầy đủ tên, mã của từng xã, phường, thị trấn, huyện và thành phố trực thuộc tỉnh Sơn La. Cùng những thống kê dân số, diện tích của tỉnh Sơn La mới nhất.

Tỉnh Sơn La (Mã tỉnh 14) gồm có 1 thành phố và 11 huyện, trong đó bao gồm 7 phường, 9 thị trấn và 188 xã.

Danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Sơn La 2020

Tên huyện, thành phố Đơn vị hành chính cấp xã
01 Tp Sơn La 7 phường, 5 xã
02 Huyện Quỳnh Nhai 11 xã
03 Huyện Mường La 1 thị trấn, 15 xã
04 Huyện Thuận Châu 1 thị trấn, 28 xã
05 Huyện Bắc Yên 1 thị trấn, 15 xã
06 Huyện Phù Yên 1 thị trấn, 26 xã
07 Huyện Mai Sơn 1 thị trấn, 21 xã
08 Huyện Yên Châu 1 thị trấn, 14 xã
09 Huyện Sông Mã 1 thị trấn, 18 xã
10 Huyện Mộc Châu 2 thị trấn, 13 xã
11 Huyện Sốp Cộp 8 xã
12 Huyện Vân Hồ 14 xã

Tỉnh Sơn La hiện nay có tổng diện tích là 14.123,5 km², cùng tổng dân số là 1.248.415 người, trong đó dân số ở thành thị chiếm 13,8% với 172.826 người, dân số ở nông thôn chiếm 86,2% với 1.075.589 người (Theo kết quả điều tra dân số 1/4/2019). Sinh sống ở đây chủ yếu là dân tộc Thái, Kinh, H'Mông, Mường, Dao, Khơ Mú.

Bản đồ hành chính tỉnh Sơn la

Bản đồ hành chính tỉnh Sơn La

Danh sách các xã, phường, thị trấn trực thuộc tỉnh Sơn La

Các xã, phường thuộc Tp Sơn La tỉnh Sơn La

1. Phường Chiềng An (Mã phường: 03667)

2. Phường Chiền Cơi (Mã phường: 03670)

3. Phường Chiềng Lề (Mã phường: 03646)

4. Phường Chiềng Sinh (Mã phường: 03679)

5. Phường Quyết Tâm (Mã phường: 03655)

6. Phường Quyết Thắng  (Mã phường: 03652)

7. Phường Tô Hiệu (Mã phường: 03649)

8. Xã Chiền Cọ (Mã xã: 03658)

9. Xã Chiềng Đen (Mã xã: 03661)

10. Xã Chiềng Ngần (Mã xã: 03673)

11. Xã Chiềng Xôm (Mã xã: 03664)

12. Xã Hua La (Mã xã: 03676)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La

1. Xã Cà Nàng (Mã xã: 03785)

2. Xã Chiềng Bằng (Mã xã: 03706)

3. Xã Chiềng Khay (Mã xã: 03688)

4. Xã Chiềng Khoang (Mã xã: 03718)

5. Xã Chiềng Ơn (Mã xã: 03700)

6. Xã Mường Chiên (Mã xã: 03682)

7. Xã Mường Giàng (Mã xã: 03703)

8. Xã Mường Giôn (Mã xã: 03694)

9. Xã Mường Sại (Mã xã: 03709)

10. Xã Nậm Ét (Mã xã: 03712)

11. Xã Pá Ma Pha Kinh (Mã xã: 03697)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Mường La tỉnh Sơn La

1. Thị trấn Ít Ong (Mã thị trấn: 03808)

2. Xã Chiềng Ân (Mã xã: 03832)

3. Xã Chiềng Công (Mã xã: 03838)

4. Xã Chiềng Hoa (Mã xã: 03850)

5. Xã Chiềng Lao (Mã xã: 03814)

6. Xã Chiềng Muôn (Mã xã: 03829)

7. Xã Chiềng San (Mã xã: 03844)

8. Xã Hua Trai (Mã xã: 03817)

9. Xã Mường Bú (Mã xã: 03847)

10. Xã Mường Chùm (Mã xã: 03853)

11. Xã Mường Trai (Mã xã: 03823)

12. Xã Nậm Giôn (Mã xã: 03811)

13. Xã Nậm Păm (Mã xã: 03826)

14. Xã Ngọc Chiến (Mã xã: 03820)

15. Xã Pi Toong (Mã xã: 03835)

16. Xã Tạ Bú (Mã xã: 03841)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La

1. Thị trấn Thuận Châu (Mã thị trấn: 03721)

2. Xã Bản Lầm (Mã xã: 03805)

3. Xã Bó Mười (Mã xã: 03778)

4. Xã Bon Phặng (Mã xã: 03793)

5. Xã Chiền Bôm (Mã xã: 03766)

6. Xã Chiềng La (Mã xã: 03733)

7. Xã Chiềng Ly (Mã xã: 03751)

8. Xã Chiềng Ngàm (Mã xã: 03736)

9. Xã Chiềng Pấc (Mã xã: 03787)

10. Xã Chiềng Pha (Mã xã: 03730)

11. Xã Co Mạ (Mã xã: 03781)

12. Xã Co Tòng (Mã xã: 03796)

13. Xã É Tòng (Mã xã: 03742)

14. Xã Liệp Tè (Mã xã: 03739)

15. Xã Long Hẹ (Mã xã: 03763)

16. Xã Muổi Nọi (Mã xã: 03799)

17. Xã Mường Bám (Mã xã: 03760)

18. Xã Mường É (Mã xã: 03727)

19. Xã Mường Khiêng (Mã xã: 03757)

20. Xã Nậm Lầu (Mã xã: 03790)

21. Xã Nong Lay (Mã xã: 03754)

22. Xã Pá Lông (Mã xã: 03802)

23. Xã Phổng lái (Mã xã: 03724)

24. Xã Phổng Lăng (Mã xã: 03748)

25. Xã Phổng Lập (Mã xã: 03745)

26. Xã Púng Tra (Mã xã: 03784)

27. Xã Thôm Mòn (Mã xã: 03769)

28. Xã Tông Cọ (Mã xã: 03775)

29. Xã Tông Lạnh (Mã xã: 03772)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La

1. Thị trấn Bắc Yên (Mã thị trấn: 03856)

2. Xã Chiềng Sại (Mã xã: 03895)

3. Xã Chim Vàn (Mã xã: 03877)

4. Xã Hang Chú (Mã xã: 03862)

5. Xã Háng Đồng (Mã xã: 03869)

6. Xã Hồng Ngài (Mã xã: 03886)

7. Xã Hua Nhàn (Mã xã: 03890)

8. Xã Làng Chếu (Mã xã: 03874)

9. Xã Mường Khoa (Mã xã: 03880)

10. Xã Pắc Ngà (Mã xã: 03871)

11. Xã Phiêng Ban (Mã xã: 03859)

12. Xã Phiêng Côn (Mã xã: 03892)

13. Xã Song pe (Mã xã: 03883)

14. Xã Tạ Khoa (Mã xã: 03889)

15. Xã Tà Xùa (Mã xã: 03868)

16. Xã Xím Vàng (Mã xã: 03865)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

1. Thị trấn Phù Yên (Mã thị trấn: 03898)

2. Xã Bắc Phong (Mã xã: 03976)

3. Xã Đá Đỏ (Mã xã: 03967)

4. Xã Gia Phù (Mã xã: 03922)

5. Xã Huy Bắc (Mã xã: 03913)

6. Xã Huy Hạ (Mã xã: 03928)

7. Xã Huy Tân (Mã xã: 03931)

8. Xã Huy Thượng (Mã xã: 03916)

9. Xã Huy Tường (Mã xã: 03940)

10. Xã Kim Bon (Mã xã: 03961)

11. Xã Mường Bang (Mã xã: 03964)

12. Xã Mường Cơi (Mã xã: 03907)

13. Xã Mường Do (Mã xã: 03943)

14. Xã Mường Lang (Mã xã: 03934)

15. Xã Mường Thải (Mã xã: 03904)

16. Xã Nam Phong (Mã xã: 03973)

17. Xã Quang Huy (Mã xã: 03910)

18. Xã Sập Sa (Mã xã: 03946)

19. Xã Suối Bau (Mã xã: 03937)

20. Xã Suối Tọ (Mã xã: 03901)

21. Xã Tân Lang (Mã xã: 03919)

22. Xã Tân Phong (Mã xã: 03970)

23. Xã Tường Hạ (Mã xã: 03958)

24. Xã Tường Phong (Mã xã: 03955)

25. Xã Tường Phù (Mã xã: 03925)

26. Xã Tường Thượng (Mã xã: 03949)

27. Xã Tường Tiến (Mã xã: 03952)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La

1. Thị trấn Hát Lót (Mã thị trấn: 04105)

2. Xã Chiềng Ban (Mã xã: 04120)

3. Xã Chiềng Chung (Mã xã: 04129)

4. Xã Chiềng Dong (Mã xã: 04147)

5. Xã Chiềng Kheo (Mã xã: 04150)

6. Xã Chiềng Lương (Mã xã: 04156)

7. Xã Chiềng Mai (Mã xã: 04132)

8. Xã Chiềng Mung (Mã xã: 04123)

9. Xã Chiêng Nơi (Mã xã: 04141)

10. Xã Chiềng Sung (Mã xã: 04108)

11. Xã Chiềng Ve (Mã xã: 04153)

12. Xã Cò Nòi (Mã xã: 04138)

13. Xã Hát Lót (Mã xã: 04135)

14. Xã Mường Bằng (Mã xã: 04111)

15. Xã Mường Bon (Mã xã: 04126)

16. Xã Mường Chanh (Mã xã: 04117)

17. Xã Nà Bó (Mã xã: 04136)

18. Xã Nà Ớt (Mã xã: 04162)

19. Xã Phiềng Cằm (Mã xã: 04144)

20. Xã Phiêng Pằn (Mã xã: 04159)

21. Xã Tà Hộc (Mã xã: 04165)

22. Xã Chiềng Chăn (Mã xã: 041)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

1. Thị trấn Yên Châu (Mã thị trấn: 04060)

2. Xã Chiềng Đông (Mã xã: 04063)

3. Xã Chiềng Hặc (Mã xã: 04078)

4. Xã Chiềng Khoi (Mã xã: 04090)

5. Xã Chiềng On (Mã xã: 04084)

6. Xã Chiềng Pằn (Mã xã: 04072)

7. Xã Chiềng Sàng (Mã xã: 04069)

8. Xã Chiềng Tương (Mã xã: 04102)

9. Xã Lóong Phiêng (Mã xã: 04096)

10. Xã Mường Lựm (Mã xã: 04081)

11. Xã Phiềng Khoài (Mã xã: 04099)

12. Xã Sặp Vạt (Mã xã: 04066)

13. Xã Tú Nang (Mã xã: 04093)

14. Xã Viêng Lán (Mã xã: 04075)

15. Xã Yên Sơn (Mã xã: 04087)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Sông Mã tỉnh Sơn La

1. Thị trấn Sông Mã (Mã thị trấn: 04168)

2. Xã Bó Sinh (Mã xã: 04171)

3. Xã Chiềng Cang (Mã xã: 04207)

4. Xã Chiềng En (Mã xã: 04180)

5. Xã Chiềng Khoong (Mã xã: 04204)

6. Xã Chiều Khương (Mã xã: 04222)

7. Xã Chiềng Phung (Mã xã: 04177)

8. Xã Chiềng Sơ (Mã xã: 04195)

9. Xã Đứa Mòn (Mã xã: 04189)

10. Xã Huổi Một (Mã xã: 04210)

11. Xã Mường Cai (Mã xã: 04216)

12. Xã Mường Hung (Mã xã: 04219)

13. Xã Mường Lầm (Mã xã: 04183)

14. Xã Mường Sai (Mã xã: 04213)

15. Xã Nà Nghịu (Mã xã: 04198)

16. Xã Nậm Mằn (Mã xã: 04201)

17. Xã Nậm Ty (Mã xã: 04186)

18. Xã Pú Bẩu (Mã xã: 04174)

19. Xã Yên Hưng (Mã xã: 04192)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La

1. Thị trấn Mộc Châu

2. Thị trấn Nông Trường Mộc Châu (Mã thị trấn: 03979)

3. Xã Chiềng Hắc (Mã xã: 04012)

4. Xã Chiềng Khừa (Mã xã: 04024)

5. Xã Chiềng Sơn (Mã xã: 03985)

6. Xã Đông Sang (Mã xã: 04030)

7. Xã Hua Păng (Mã xã: 04015)

8. Xã Lóng Sập (Mã xã: 04045)

9. Xã Mường Sang (Mã xã: 04027)

10. Xã Nà Mường (Mã xã: 04000)

11. Xã Phiêng Luông (Mã xã: 04033)

12. Xã Quy Hướng (Mã xã: 03991)

13. Xã Tân Hợp (Mã xã: 03988)

14. Xã Tân Lập (Mã xã: 03997)

15. Xã Tà Lại (Mã xã: 04003)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La

1. Xã Dồm Cang (Mã xã: 04234)

2. Xã Mường Lạn (Mã xã: 04246)

3. Xã Mường Lèo (Mã xã: 04240)

4. Xã Mường Và (Mã xã: 04243)

5. Xã Nậm Lạnh (Mã xã: 04237)

6. Xã Púng bánh (Mã xã: 04228)

7. Xã Sam Kha (Mã xã: 04225)

8. Xã Sốp Cộp (Mã xã: 04231)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La

1. Xã Chiềng Khoa (Mã xã: 04036)

2. Xã Chiềng Xuân (Mã xã: 04056)

3. Xã Chiềng Yên (Mã xã: 04054)

4. Xã Liên Hòa (Mã xã: 04009)

5. Xã Lóng Luông (Mã xã: 04051)

6. Xã Mường Men (Mã xã: 04039)

7. Xã Mường Tè (Mã xã: 04021)

8. Xã Quang Minh (Mã xã: 04042)

9. Xã Song Khủa (Mã xã: 04006)

10. Xã Suối Bàng (Mã xã: 04094)

11. Xã Tân Xuân (Mã xã: 04058)

12. Xã Tô Múa (Mã xã: 04018)

13. Xã Vân Hồ (Mã xã: 04048)

14. Xã Xuân Nha (Mã xã: 04057)

Trên đây là danh sách các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Sơn La được cập nhật mới nhất trên chiasetainguyen.com ngày 04/03/2020, với đầy đủ thông tin tên, mã hành chính của từng đơn vị xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Sơn La.

Tham Khảo Thêm: Danh sách các đơn vị hành chính của 63 tỉnh thành Việt Nam

Nguồn: Gso.gov.vn, Wikipedia
Thông tin về tác giả Thanh Văn
Thanh Văn
Thích viết blog, các bài hướng dẫn hi vọng giúp ích các bạn sử dụng các công cụ online hiệu quả


TIỆN ÍCHDự báo thời tiết

Giá vàng ngoại tệ