Danh sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai năm 2020


Danh sách đầy đủ các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai năm 2020. Tên và Mã hành chính của từng đơn vị xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai được cập nhật mới nhất. Tra cứu danh sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai tại chiasetainguyen.com

Đồng Nai - Mã tỉnh 48, thuộc 1 trong 3 góc nhọn phát triển kinh tế ở Phía Nam (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai). Hiện nay, tỉnh Đồng Nai sở hữu diện tích 5.906,7 km², cùng tổng dân số là 3.348.107 người (Mật độ dân số TB: 1.554 người/km²), trong đó dân số ở thành thị chiếm 32,9% với 1.270.610 người, dân số ở nông thôn chiếm 67,1% với 2.077.497 người (Theo kết quả điều tra dân số 01/04/2019)

Tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 thành phố và 9 huyện, cùng 170 đơn vị hành chính cấp xã gồm 40 phường, 8 thị trấn và 122 xã.

Danh sách huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai

Stt

Mã hành chính

Tên huyện, thành phố

Đơn vị hành chính cấp xã

1

01

TP Biên Hòa

29 phường, 1 xã

2

02

Huyện Vĩnh Cửu

1 thị trấn, 11 xã

3

03

Huyện Tân Phú

1 thị trấn, 17 xã

4

04

Huyện Định Quán

1 thị trấn, 13 xã

5

05

Huyện Thống Nhất

1 thị trấn, 9 xã

6

06

TP Long Khánh

11 phường, 4 xã

7

07

Huyện Xuân Lộc

1 thị trấn, 14 xã

8

08

Huyện Long Thành

1 thị trấn, 13 xã

9

09

Huyện Nhơn Trạch

1 thị trấn, 11 xã

10

10

Huyện Trảng Bom

1 thị trấn, 16 xã

11

11

Huyện Cẩm Mỹ

13 xã

 

Bản đồ huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai

bản đồ huyện, thành phố tỉnh Đồng Nai

Danh sách các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn trực thuộc tỉnh Đồng Nai

Danh sách các xã, phường thuộc TP Biên Hòa

1. Phường An Bình (Mã phường: 26050)

2. Phường An Hòa (Mã phường: 26371)

3. Phường Đình Đa (Mã phường: 26047)

4. Phường Bửu Hòa (Mã phường: 26053)

5. Phường Bửu Long (Mã phường: 26011)

6. Phường Hiệp Hòa (Mã phường: 26065)

7. Phường Hóa An (Mã phường: 26068)

8. Phường Hòa Bình (Mã phường: 26038)

9. Phường Hố Nai (Mã phường: 26002)

10. Phường Long Bình Tân (Mã phường: 26056)

11. Phường Long Bình (Mã phường: 26020)

12. Phường Phước Tân (Mã phường: 26377)

13. Phường Quang Vinh (Mã phường: 26023)

14. Phường Quyết Thắng (Mã phường: 26041)

15. Phường Tam Hiệp (Mã phường: 26017)

16. Phường Tam Hòa (Mã phường: 26035)

17. Phường Tam Phước (Mã phường: 26374)

18. Phường Tân Biên (Mã phường: 25999)

19. Phường Tân hạnh (Mã phường: 26062)

20. Phường Tân Hiệp (Mã phường: 26008)

21. Phường Tân Hòa (Mã phường: 26005)

22. Phường Tân Mai (Mã phường: 26026)

23. Phường Tân Phong (Mã phường: 25996)

24. Phường Tân Tiến (Mã phường: 26014)

25. Phường Tân Vạn (Mã phường: 26059)

26. Phường Thanh Bình (Mã phường: 26044)

27. Phường Thống Nhất (Mã phường: 26029)

28. Phường Trảng Dài (Mã phường: 25993)

29. Phường Trung Dũng (Mã phường: 26032)

30. Xã Long Hưng (Mã xã: 26380)

Danh sách các xã, thị trấn huyện Vĩnh Cửu

1. Thị trấn Vĩnh An (Mã thị trấn: 26170)

2. Xã Bình Hòa (Mã xã: 26197)

3. Xã Bình Lợi (Mã xã: 26185)

4. Xã Hiếu Liêm (Mã xã: 26203)

5. Xã Mã Đà (Mã xã: 26200)

6. Xã Phú Lý (Mã xã: 26173)

7. Xã Tân An (Mã xã: 26179)

8. Xã Tân Bình (Mã xã: 26194)

9. Xã Thạnh Phú (Mã xã: 26188)

10. Xã Thiện Tân (Mã xã: 26191)

11. Xã Trị An (Mã xã: 26176)

12. Xã Vĩnh Tân (Mã xã: 26182)

Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Tân Phú

1. Thị trấn Tân Phú (Mã thị trấn: 26116)

2. Xã Đắc Lua (Mã xã: 26119)

3. Xã Nam Cát Tiên (Mã xã: 26122)

4. Xã Núi Tượng (Mã xã: 26125)

5. Xã Phú An (Mã xã: 26125)

6. Xã Phú Bình (Mã xã: 26158)

7. Xã Phú Điền (Mã xã: 26167)

8. Xã Phú Lâm (Mã xã: 26155)

9. Xã Phú Lập (Mã xã: 26134)

10. Xã Phúc Lộc (Mã xã: 26152)

11. Xã Phú Sơn (Mã xã: 26137)

12. Xã Phú Thanh (Mã xã: 26164)

13. Xã  Phú Thịnh (Mã xã: 26140)

14. Xã  Phú Trung (Mã xã: 26146)

15. Xã Phú Xuân (Mã xã: 26149)

16. Xã Tà Lài (Mã xã: 26131)

17. Xã Thanh Sơn (Mã xã: 26143)

18. Xã Trà Cổ (Mã xã: 26164)

Danh sách các xã, thị trấn thuộc huyện Định Quán

1. Thị trấn Định Quán (Mã thị trán: 26206)

2. Xã Gia Canh (Mã xã: 26230)

3. Xã La Ngà (Mã xã: 26227)

4. Xã Ngọc Định (Mã xã: 26224)

5. Xã Phú Cường (Mã xã: 26236)

6. Xã Phú Hòa (Mã xã: 26221)

7. Xã Phú Lợi (Mã xã: 26281)

8. Xã Phúc Ngọc (Mã xã: 26233)

9. Xã Phú Tân (Mã xã: 26212)

10. Xã Phú Túc (Mã xã: 26242)

11. Xã Phú Vinh (Mã xã: 26215)

12. Xã Suối Nho (Mã xã: 26245)

13. Xã Thanh Sơn (Mã xã: 26209)

14. Xã Túc Trưng (Mã xã: 26239)

Danh sách xã, thị trấn huyện Thống Nhất

1. Thị trấn Dầu Giây (Mã thị trấn 26326)

2. Xã Bàu Hàm 2 (Mã xã: 26314)

3. Xã Gia kiệm (Mã xã: 26308)

4. Xã Gia Tân 1 (Mã xã: 26299)

5. Xã Gia Tân 2 (Mã xã: 26302)

6. Xã Gia Tân 3 (Mã xã: 26305)

7. Xã Hưng Lộc (Mã xã: 26317)

8. Xã Lộ 25 (Mã xã: 26302)

9. Xã Quang Trung (Mã xã: 26311)

10. Xã  Xuân Thiện (Mã xã: 26323)

Danh sách phường, xã TP Long Khánh

1. Phường Bảo Vinh (Mã phường: 26098)

2. Phường Bàu Sen (Mã phường: 26104)

3. Phường Phú Bình (Mã phường: 26086)

4. Phường Suối Tre (Mã phường: 26095)

5. Phường Xuân An (Mã phường: 26080)

6. Phường Xuân Bình (Mã phường: 26077)

7. Phường Xuân Hòa (Mã phường: 26083)

8. Phường Xuân Lập (Mã phường: 26101)

9. Phường Xuân Tân (Mã phường: 26110)

10. Phường Xuân Thanh (Mã phường: 26074)

11. Phường Xuân Trung (Mã phường: 06071)

12. Xã Bảo Quang (Mã phường: 26092)

13. Xã Bàu Trâm (Mã phường: 26107)

14. Xã Bình Lộc (Mã phường: 26089)

15. Xã Hàng Gòn (Mã phường: 26113)

Danh sách các xã, thị trấn huyện Xuân Lộc

1. Thị Trấn Gia Ray (Mã thị trấn: 26425)

2. Xã Bảo Hòa (Mã xã: 26464)

3. Xã Lang Minh (Mã xã: 26467)

4. Xã Suối Cao (Mã xã: 26431)

5. Xã Suối Cát (Mã xã: 26452)

6. Xã Xuân Bắc (Mã xã: 26428)

7. Xã Xuân Định (Mã xã: 26461)

8. Xã Xuân Hiệp (Mã xã: 26455)

9. Xã Xuân Hòa (Mã xã: 26443)

10. Xã Xuân Hưng (Mã xã: 26446)

11. Xã Xuân Phú (Mã xã: 26458)

12. Xã Xuân Tâm (Mã xã: 26449)

13. Xã Xuân Thành (Mã xã: 26434)

14. Xã Xuân Thọ (Mã xã: 26437)

15. Xã Xuân Trường (Mã xã: 26440)

Danh sách các xã, thị trấn huyện Long Thành

1. Thị trấn Long Thành (Mã thị trấn: 26368)

2. Xã An Phước (Mã xã: 26383)

3. Xã Bàu Cạn (Mã xã: 26410)

4. Xã Bình An (Mã xã: 26386)

5. Xã Bình Sơn (Mã xã: 26395)

6. Xã Cẩm Đường (Mã xã: 26401)

7. Xã Long An (Mã xã: 26404)

8. Xã Long Đức (Mã xã: 26389)

9. Xã Long Phước (Mã xã: 26413)

10. Xã Lộc An (Mã xã: 26392)

11. Xã Phước Bình (Mã xã: 26416)

12. Xã Phước Thái (Mã xã: 26422)

13. Xã Tam An (Mã xã: 26398)

14. Xã Tân Hiệp (Mã xã: 26419)

Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Nhơn Trạch

1. Thị trấn Hiệp Phước (Mã thị trấn: 26479)

2. Xã Đại Phước (Mã xã: 26476)

3. Xã Long Tân (Mã xã: 26473)

4. Xã Long Thọ (Mã xã: 26494)

5. Xã Phú Đông (Mã xã: 26491)

6. Xã Phú Hội (Mã xã: 26485)

7. Xã Phú Hữu (Mã xã: 26482)

8. Xã Phú Thạnh (Mã xã: 26488)

9. Xã Phước An (Mã xã: 26503)

10. Xã Phước Khánh (Mã xã: 26500)

11. Xã Phước Thiền (Mã xã: 26470)

12. Xã Vĩnh Thanh (Mã xã: 26497)

Danh sách xã, thị trấn huyện Trảng Bom

1. Thị trấn Trảng Bom (Mã thị trấn: 26248)

2. Xã An Viễn (Mã xã: 26296)

3. Xã Bàu Hàm (Mã xã: 26257)

4. Xã Bắc Sơn (Mã xã: 26269)

5. Xã Bình Minh (Mã xã: 26278)

6. Xã Cây Gáo (Mã xã: 26254)

7. Xã Đồi 61 (Mã xã: 26284)

8. Xã Đông Hòa (Mã xã: 26266)

9. Xã Giang Điền (Mã xã: 26293)

10. Xã Hố Nai 3(Mã xã: 26272)

11. Xã Hưng Thịnh (Mã xã: 26287)

12. Xã Quảng Tiến (Mã xã: 26290)

13. Xã Sông Thao (Mã xã: 26260)

14. Xã Sông Trầu (Mã xã: 26263)

15. Xã Tây Hòa (Mã xã: 26275)

16. Xã Thanh Bình (Mã xã: 26251)

17. Xã Trung Hòa (Mã xã: 26281)

Danh sách các xã thuộc huyện Cẩm Mỹ

1. Xã Bảo Bình (Mã xã: 26350)

2. Xã Lâm San (Mã xã: 26365)

3. Xã Long Giao (Mã xã: 26341)

4. Xã Nhân Nghĩa (Mã xã: 26335)

5. Xã Sông Nhạn (Mã xã: 26329)

6. Xã Sông Ray (Mã xã: 26362)

7. Xã Thừa Đức (Mã xã: 26347)

8. Xã Xuân Bảo (Mã xã: 26353)

9. Xã Xuân Đông (Mã xã: 26359)

10. Xã Xuân Đường  (Mã xã: 26338)

11. Xã Xuân Mỹ (Mã xã: 26344)

12. Xã Xuân Quế (Mã xã: 26332)

13. Xã Xuân Tây  (Mã xã: 26356)

Trên đây là thông tin danh sách các đơn vị hành chính cấp xã, đơn vị hành chính cấp huyện, các huyện thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai được cập nhật mới nhất trên Chiasetainguyen.com ngày 19/02/2020.

Nguồn: Gso.gov.vn, Wikipedia
Thông tin về tác giả Thanh Văn
Thanh Văn
Thích viết blog, các bài hướng dẫn hi vọng giúp ích các bạn sử dụng các công cụ online hiệu quả