Mẫu phiếu xác nhận lương mới nhất bạn cần có khi làm hồ sơ vay ở ngân hàng (Mẫu 1)


Phiếu xác nhận lương là điều kiện bắt buộc cần có trong hồ sơ khi bạn muốn làm thủ tục vay tiền ở ngân hàng, làm thẻ tín dụng, Visa…Hãy tham khảo mẫu phiếu xác nhận lương mới nhất mà chiasetainguy 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty.....................................................

Tôi tên là:                                   Ngày sinh:

Số CMND:                                 Cấp ngày:                                  Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ tạm trú:

Số điện thoại di động:

Hiện đang công tác tại: Công ty..........................................................

Địa chỉ công ty:

Điện thoại công ty:       

Phòng ban:                                 Chức vụ:

Thời gian công tác: từ ngày … tháng … năm ……  tới nay

Loại hợp đồng lao động:

Hình thức trả lương: Tiền mặt

  • Lương tháng …/……. là:                              VNĐ
  • Lương tháng …/……. là:                              VNĐ
  • Lương tháng …/……. là:                              VNĐ

 

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.

                                                                           Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

Xác nhận của Công ty

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu, ghi chức vụ)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Trên đây là mẫu phiếu xác nhận mức lương mới nhất 2018. Hãy tham khảo và tải về tại đây nhé !

 

 

 

                                                                                            

 

 


Download (312 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM