Download Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mới nhất 2022


Tải miễn phí mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho nhân viên, khách hàng, đối tác mới nhất 2022. File thông báo nghỉ lễ bản Word giúp bạn gửi văn bản thông báo nghỉ lễ trực tiếp tới các phòng ban, hoặc gửi mail chuyên nghiệp đúng chuẩn. Download Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mới nhất 2022

Sắp đến ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 các công ty, doanh nghiệp rất quan tâm đến chủ đề Tạo thông báo nghỉ lễ và Download mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Dưới đây, Chiasetainguyen.com gửi đến bạn mẫu Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 file Word dành cho nhân viên, khách hàng, đối tác. Bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 của doanh nghiệp mình và gửi đến các phòng ban liên quan hoặc qua Mail thông báo một cách chuyên nghiệp.

Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho nhân viên

Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho nhân viên

Download mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dành cho nhân viên

BỘ...............

TRƯỜNG .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ....tháng 4....năm ...

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2022

Trường ..........thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm .....như sau:

Cán bộ, viên chức, giảng viên, học sinh-sinh viên và người lao động toàn Trường nghỉ vào ngày Thứ .... (30/4/....) và ngày Thứ ....(01/5/.....).

Nhằm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ Lễ, Nhà trường đề nghị:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh-sinh viên hạn chế đi lại, không đến những chỗ tập trung đông người.

2. Toàn trường chấp hành các hướng dẫn của cơ quan y tế và cơ quan cấp trên về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Website Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho khách hàng, đối tác

Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho khách hàng, đối tác

Download mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dành cho khách hàng, đối tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------oOo--------

THÔNG BÁO
(Nghỉ ngày lễ
Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động 30/4 - 1/5)

Hà Nội, ngày… tháng… năm 20…

Công ty… xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động 30/4 - 1/5 đến toàn thể Quý Khách hàng, đối tác, đại lý.

Kính gửi: Quý Khách hàng, đối tác của công ty…

Nhân dịp Giải phóng Miền Nam và Quốc tế Lao động 30/4 - 1/5, công ty… xin kính chúc Quý khách hàng, đối tác một kỳ nghỉ thật vui vẻ, mạnh khỏe và ý nghĩa.

Để tiện cho việc giao dịch công việc, chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ lễ của... như sau:

Bắt đầu nghỉ lễ: Từ thứ… ngày…/04/2022 đến hết thứ… ngày …/05/2022.

Bắt đầu làm việc: Thứ… ngày…/05/2022.

Trong thời gian nghỉ lễ, các bộ phận của chúng tôi sẽ không làm việc. Nếu Quý khách hàng, đối tác có công việc phát sinh cần hỗ trợ gấp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với phụ trách công việc tại công ty… hoặc:

Hotline:

Email:

… xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Một lần nữa kính chúc bạn một kỳ nghỉ thật vui vẻ, mạnh khỏe và ý nghĩa!

 

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Một vài mẫu Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bằng ảnh tạo miễn phí 

Download Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mới nhất 2022Link tạo online: TẠI ĐÂY

Download Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mới nhất 2022

Link tạo online: TẠI ĐÂY

Download Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 - 1/5 mới nhất 2022

Link tạo online: TẠI ĐÂY


Download (139 lượt tải)
Nguồn: Chiasetainguyen.com
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM