Mẫu biên bản cuộc họp đơn giản ở công ty!


 

Biên bản cuộc họp là loại văn bản hành chính thông dụng ở nhiều công ty – đặc biệt trong việc triển khai các kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý….Dưới đ 

CÔNG TY TNHH A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỌP

V/v: Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh quả cầu lông

Hôm nay, lúc 9h 30  ngày 10 tháng 3 năm 2018, tại văn phòng Công ty TNHH A  diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1.Ông Nguyễn Văn A: Chủ trì

2.Ông Nguyễn Ngọc B

3.Ông Trần Hoàng C

4. Bà Phan Thị D : Thư kí

II/ Nội dung cuộc họp:

1.Ông Nguyễn Văn A triển khai về việc lên kế hoạch kinh doanh quả cầu lông, bao gồm :

- Kế hoạch sản xuất

- Định hướng phân phối

- Hướng phân công đầu việc thực hiện

2. Nhân viên đóng góp ý kiến

- Ông Nguyễn Ngọc B đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch :

+ Lưu ý trong quá trình tuyển dụng

+ Xây dựng đội ngũ kinh doanh trên các kênh : online, cộng tác viên

- Ông Trần Hoàng C đóng góp ý kiến xây dựng đội cộng tác viên

 

III/ Kết luận cuộc họp:

-Lên kế hoạch sơ lược về phương án kinh doanh

+ Tiến hành chuẩn bị đăng tuyển và các loại giấy tờ liên quan : bà D phụ trách

+Nội dung, market vỏ : ông A phụ trách

+Thị trường, quan hệ đối tác: ông A, ông B phụ trách.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ  ngày 10 tháng 3 năm 2018.

 

 

Thư ký cuộc họp                                                              Chủ trì cuộc họp

Phan Thị D                                                                     Nguyễn Văn A

 

 


Download (456 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM