Download giấy đề nghị mua điện - Viết đơn xin mua điện sinh hoạt mẫu mới, chuẩn


Tải miễn phí mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt, mẫu phiếu đề nghị cung cấp dịch vụ điện, viết đơn xin mua điện được cập nhật mới nhất giúp bạn dễ dàng làm thủ tục đăng ký điện sinh hoạt 2021.Khi có nhu cầu đăng ký mua điện sinh hoạt 2021 thì chủ hộ cá thể có thể viết giấy đề nghị mua điện có có xác nhận của UBND phường, thị trấn, xã đến phòng giao dịch khách hàng gần nhất của Điện lực sở tại để đăng ký cấp phép và hoàn thiện thủ tục mua bán điện.

Dưới đây, Chiasetainguyen cung cấp mẫu giấy đề nghị mua điện mới nhất được cập nhật theo quy định pháp luật hiện hành.

Mẫu giấy đề nghị mua điện mẫu 1

Download giấy đề nghị mua điện - Viết đơn xin mua điện mẫu mới, chuẩn

Mẫu giấy đề nghị mua điện mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Kính gửi: ............................................................

1.Họ và tên: .........................................(1)

2. Số CMND/Hộ chiếu/CMCAND/CMQĐND/ Số thẻ căn cước...: ..............Cơ quan cấp…….......................................................……ngày…...tháng.......năm…...

3. Địa điểm đăng ký sử dụng điện:…........................................................................

..................................................................................................................................

4. Số điện thoại liên hệ và nhận nhắn tin (SMS):..............................;

5. Fax................................. ; 6. Email………...................……...............................(2)

7. Công suất đăng ký sử dụng:......................kW; 8. Số hộ dùng chung:………..

9. Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện £; Đang dùng công tơ chung £:

10. Tên chủ hộ dùng chung/số HĐMBĐ/mã số KH/địa chỉ………........………(3).

........., ngày..........tháng..........năm...........

 

Bên mua điện

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

HƯỚNG DẪN

1. Ghi tên Khách hàng là cá nhân, hoặc tên đại diện của hộ dùng chung

2. Khách hàng cung cấp thông tin để nâng cao chất lượng dịch vụ.

3. Trường hợp đang dùng chung có thêm 01 trong những thông tin liên quan đến Chủ hộ dùng chung

Mẫu giấy đề nghị mua điện mẫu 2

Download giấy đề nghị mua điện - Viết đơn xin mua điện mẫu mới, chuẩn

Mẫu giấy đề nghị mua điện mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

Kính gửi:......................................................

Phần Bên mua điện ghi:

Tên cơ quan/ các nhân đăng ký mua điện:.......................................................................

Đại diện là ông (bà):...................................... và......... hộ dùng chung theo danh sách đính kèm.

Số chứng minh thư:................... do Công an............................ cấp ngày.......tháng.......năm........

Theo giấy uỷ quyền ngày..........tháng.........năm.............của...........................................

Địa chỉ: Số nhà, ngõ hẻm:.............. Đường phố/ thôn/ ấp:..............................................

Xã/phường/thị trấn:..................................Huyện/thị xã/TP/Quận....................................

Số điện thoại:................................ Số Fax............................. Email...............................

Tài khoản số:............................... Tại ngân hàng:...........................................................

Mục đích sử dụng điện: ......Sinh hoạt ......Kinh doanh dịch vụ ......Sản xuất ......Cơ quan

(Có thể chọn nhiều ô nếu có nhiều mục đích sử dụng điện)

Công suất đăng ký sử dụng: ........................kW; Đề nghị mua điện 1 pha ......; 3 pha ......;

Địa chỉ nơi sử dụng điện:

Số nhà, ngõ hẻm:......................... Đường phố/ thôn/ ấp:..............................................

Xã/phường/thị trấn:....................................... Huyện/thị xã/TP/Quận:...........................

Tình trạng sử dụng điện hiện tại: Chưa có điện ......; Đang dùng công tơ chung ......

........., ngày..........tháng..........năm............

Đại diện Bên mua điện (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

....................................................................

Phần Bên bán điện ghi: Bên Bán đánh dấu vào ô trống những giấy tờ có trong Hồ sơ

......Giấy đề nghị mua điện; ......Hợp đồng mua bán nhà;

......Hộ khẩu thường trú; ......Giấy chứng nhận sở hữu đất;

......Sổ tạm trú; ......Chứng nhận quyền sử dụng đất;

......Giấy chứng nhận sở hữu nhà; ......Hợp đồng thuê nhà;

......Quyết định mua bán nhà; ......Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD;

......Chứng nhận quyền sử dụng nhà; ......Giấy uỷ quyền của các hộ sử dụng điện chung.

........., ngày..........tháng.......năm...........

Đại diện Bên bán điện.................................................................................................... (7)

(ghi rõ họ và tên)

Phụ lục: Mẫu giấy đề nghị mua điện (mặt sau)

1. Thông tin ban đầu:

Số biên nhận:................................................................................................................

Ngày hẹn khảo sát:................/..................../.........................

2. Phần khảo sát:

2.1. Tên trạm biến áp:............................................, Danh số:......................................

Công suất trạm:...................................kVA; Dòng điện định mức:............................................A.

2.2. Tải max:.............................A.

2.3. Công tơ liền kề 2 bên : Mã sổ/STT trái:............. Mã sổ/STT phải:.................. trong cùng sổ.

2.4. Khoảng cách từ công tơ lắp đặt đến trạm biến áp: .............m, đến trục lưới hạ thế .............m.

2.5. Công suất đặt thiết bị thực tế: ...............kW, tương ứng với: ..............A.

2.6. Mục đích sử dụng điện: ...... SX ...... KDDV ...... CQ ...... ASSH.

2.7. Tình trạng nơi đề nghị mua điện:

£ Không có công tơ

£ Có công tơ: £ Dùng chung £ Riêng; Mã khách hàng.................... Mã sổ/STT........

2.8. Kết quả khảo sát:

£ Không trở ngại - Công suất đề nghị:................A...................V..............................pha.

£ Trở ngại. Lý do:........................................................................................................

3. Phương án cấp điện:

3.1. Công suất công tơ:..........................A..............................V; CB:.....................................A.

Danh số trạm:.....................................; Mã sổ, STT đề nghị:.......................................

3.2. Diễn giải phương hướng cấp điện, cụ thể:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

3.3. Hẹn ngày thi công: ............../.............../...................

Ngày ........./......../..........

Nhân viên khảo sát
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ngày ........./......../..........

Duyệt

Giám đốc
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

Ý kiến khác (nếu có):..............................................................................................................

Ngay khi có thông tin Quý khách hàng cung cấp, Trung tâm sẽ tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị xử lý theo yêu cầu của Quý Khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Tải ngay mẫu giấy đề nghị mua điện sinh hoạt 2021 ngay dưới đây để dễ dàng hoàn thiện các thủ tục cần thiết trong thủ tục mua bán điện sinh hoạt. Để biết thêm cụ thể về các thủ tục đăng ký điện sinh hoạt 2021, tham khảo ngay TẠI ĐÂY


Download (416 lượt tải)
Nguồn: Chiasetainguyen.com
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM