Mẫu giấy đề nghị thanh toán giữa các tổ chức, đơn vị, công ty


 

Trong trường hợp hai bên cùng ký kết thực hiện công việc hay hợp đồng, sau khi hoàn tất bên có nghĩa vụ trả tiền chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa đủ, 

CÔNG TY……………………

Địa chỉ:……………………..

Mẫu C37-HD1

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

     

Kính gửi: Ban Giám đốc công ty……………..

 

Ðơn vị: ...............................................................................................................................................

Đại diện :…………………………………………….Chức vụ :…………………….

Điện thoại:………………….

           Đề nghị  quý công ty chuyển khoản để thanh toán số tiền: ........................................................

Bằng chữ: ................................................................................................................................

Lý do thanh toán: .............................................................................................................................

(Kèm theo bảng kê chứng từ thanh toán và các chứng từ liên quan, nếu có)

         Ðơn vị thụ hưởng: ............................................................................................................................

          Ðịa chỉ: ..............................................................................................................................................

Số tài khoản: .....................................................................................................................................

Tại ngân hàng: ..................................................................................................................................

                                                                                                      Ngày  …  tháng … năm 2018.

Đại diện đơn vị đề nghị thanh toán

 (Ký, họ tên )

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên )

Thủ trưởng đơn vị

 (Ký, họ tên )

 


Download (528 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM