Mẫu phiếu thu  theo thông tư số 200/2014/ TT – BTC


Phiếu thu là loại chứng từ không thể thiếu trong hoạt động của kế toán trong mỗi công ty. Dưới đây chiasetainguyen giới thiệu với bạn mẫu phiếu thu  theo thông tư số 200/2014/ TT – BTC  mới nhất. 

 

 Mẫu phiếu thu theo thông tư 200/2014/ TT – BTC 

Đơn vị:…………….                                                   Mẫu số 01 – TT

Địa chỉ:……………..                        (Ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC

                                                                ngày 22/ 12/ 2014 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU THU

Ngày …  tháng … năm ….

                                                                                                          Quyển số:…….

                                                                                                          Số:…….

                                                                                                          Nợ:…….

                                                                                                          Có:…….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

Lý do nộp: …………………………………………………………………………..

Số tiền: ………………………………………………………………………………

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..

Kèm theo: ………………………………………………………. Chứng từ gốc:

 

                                                             Ngày ............ tháng ............ năm 20.........

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

 

 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):......................................................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:....................................................................................................................................................................

 Mẫu phiếu thu theo thông tư 200/2014/ TT – BTC  là một trong những mẫu phiếu thu cho công ty phổ biến nhất hiện nay. Bạn có thể tải ngay mẫu phiếu thu này tại đây.

 


Download (460 lượt tải)
Nguồn: Tổng hợp
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM