Danh sách các quận huyện trực thuộc TP Cần Thơ năm 2020


Danh sách các quận, huyện trực thuộc TP Cần Thơ. Thông tin chi tiết các xã, phường, thị trấn, quận, huyện trực thuộc TP Cần Thơ được cập nhật mới nhất, với đầy đủ thông tin tên, mã của các đơn vị hành chính, cũng như tình hình dân số hiện tại của TP Cần Thơ.

TP Cần Thơ - Mã tỉnh 55, là một thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Có diện tích 1.439,2 km², cùng tổng số dân là 1.235.171 người (Mật độ dân số TB: 885 người/km²), trong đó dân số ở thành thị chiếm 69,7% với 860.393 người, dân số ở nông thôn chiếm 30,3% với 374.788 người (Theo kết quả điều tra dân số 1/4/2019).

TP Cần Thơ gồm có 5 quận và 4 huyện trực thuộc, cùng 85 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn (5 thị trấn, 36 xã và 44 phường)

Danh sách quận, huyện trực thuộc TP Cần Thơ

Stt Mã quận, huyện Tên quận, huyện Hành chính
1 01 Quận Ninh kiều 11 phường
2 02 Quận Bình Thủy 8 phường
3 03 Quận Cái Răng 7 phường
4 04 Quận Ô Môn 7 phường
5 05 Huyện Phong Điền 1 thị trấn, 6 xã
6 06 Huyện Cờ Đỏ 1 thị trấn, 9 xã
7 07 Huyện Vĩnh Thạnh 1 thị trấn, 10 xã
8 08 Quận Thốt Nốt 9 phường
9 09 Huyện Thới Lai 1 thị trấn, 12 xã

 

Bản đồ quận, huyện trực thuộc TP Cần Thơ

Bản đồ quận, huyện TP Cần Thơ

Danh sách các đơn vị hành chính cấp xã phường TP Cần thơ. ( Danh sách tên, mã phường, xã và thị trấn thuộc các quận huyện của TP Cần Thơ)

Các phường thuộc quận Ninh Kiều

1. Phường An Bình (Mã phường: 31150)

2. Phường An Cư (Mã phường: 31129)

3. Phường An Hòa (Mã phường: 31120)

4. Phường An Khánh (Mã phường: 31149)

5. Phường An Nghiệp (Mã phường: 31126)

6. Phường An Phú (Mã phường: 31141)

7. Phường Cái Khế (Mã phường: 31117)

8. Phường Hưng Lợi (Mã phường: 31147)

9. Phường Tân An (Mã phường: 31135)

10. Phường Thới Bình (Mã phường: 31123)

11. Phường Xuân Khánh (Mã phường: 31144)

Các phường thuộc quận Bình Thủy

1. Phường An Thới (Mã phường: 31177)

2. Phường Bình Thủy (Mã phường: 31168)

3. Phường Bùi Hữu Nghĩa

4. Phường Long Hòa (Mã phường: 31180)

5. Phường Long Tuyền (Mã phường: 31183)

6. Phường Thới An Đông (Mã phường: 31174)

7. Phường Trà An

8. Phường Trà Nóc (Mã phường: 31171)

Các phường thuộc quận Cái Răng

1. Phường Ba Láng (Mã phường: 31195)

2. Phường Hưng Phú (Mã phường: 31189)

3. Phường Hưng Thạnh (Mã phường: 31192)

4. Phường Lê Bình (Mã phường: 31186)

5. Phường Phú Thứ (Mã phường: 31201)

6. Phường Tân Phú (Mã phường: 31204)

7. Phường Thường Thạnh (Mã phường: 31198)

Các phường thuộc quận Ô Môn

1. Phường Châu Văn Liêm

2. Phường Long Hưng

3. Phường Phước Thới (Mã phường: 31162)

4. Phường Thới An (Mã phường: 31159)

5. Phường Thới Hòa (Mã phường: 31154)

6. Phường Thới Long (Mã phường: 31156)

7. Phường Trường Lạc

Các xã, thị trấn thuộc huyện Phong Điền

1. Thị trấn Phong Điền (Mã thị trấn: 31299)

2. Xã Giai Xuân (Mã xã: 31303)

3. Xã Mỹ Khánh (Mã xã: 31312)

4. Xã Nhơn Ái (Mã xã: 31300)

5. Xã Nhơn Nghĩa (Mã xã: 31315)

6. Xã Tân Thới (Mã xã: 31306)

7. Xã Trường Long (Mã xã: 31309)

Các xã, thị trấn thuộc huyện Cờ Đỏ

1. Thị trấn Cờ Đỏ ( Mã thị trấn: 31261)

2. Xã Đông Hiệp (Mã xã: 31273)

3. Xã Đông Thắng 

4. Xã Thạnh Phú (Mã xã: 31249)

5. Xã Thới Đông (Mã xã: 31276)

6. Xã Thới Hưng (Mã xã: 31264)

7. Xã Thới Xuân (Mã xã: 31277)

8. Xã Trung An (Mã xã: 31222)

9. Xã Trung Hưng (Mã xã: 31255)

10. Xã Trung Thạnh (Mã xã: 31225)

Các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh

1. Thị trấn Thạnh An (Mã thị trấn: 31231)

2. Xã Thạnh An (Mã xã: 31240)

3. Xã Thạnh Lộc (Mã xã: 31252)

4. Xã Thạnh Lợi (Mã xã: 31244)

5. Xã Thạnh Mỹ (Mã xã: 31234)

6. Xã Thạnh Quới (Mã xã: 31246)

7. Xã Thạnh Thắng (Mã xã: 31234)

8. Xã Thạnh Tiến (Mã xã: 31241)

9. Xã Vĩnh Bình (Mã xã: 31211)

10. Xã Vĩnh Thạnh (Mã xã: 31232)

11. Xã Vĩnh Trinh (Mã xã: 31237)

Các phường thuộc quận Thốt Nốt

1. Phường Tân Hưng (Mã phường: 31227)

2. Phường Tân Lộc (Mã phường: 31213)

3. Phường Thạnh Hòa (Mã phường: 31217)

4. Phường Thốt Nốt  (Mã phường: 31207)

5. Phường Thới Thuận (Mã phường: 31210)

6. Phường Thuận An (Mã phường: 31212)

7. Phường Thuận Hưng (Mã phường: 31228)

8. Phường Trung Kiên (Mã phường: 31219)

9. Phường Trung Nhứt (Mã phường: 31216)

Các xã, thị trấn huyện Thới Lai

1. Thị trấn Thới Lai (Mã thị trấn: 31258)

2. Xã Định Môn (Mã xã: 31288)

3. Xã Đông Bình (Mã xã: 31279)

4. Xã Đông Thuận (Mã xã: 31282)

5. Xã Tân Thạnh (Mã xã: 31268)

6. Xã Thới Tân (Mã xã: 31285)

7. Xã Thới Thạnh (Mã xã: 31267)

8. Xã Trường Thành (Mã xã: 31291)

9. Xã Trường Thắng (Mã xã: 31286)

10. Xã Trường Xuân (Mã xã: 31294)

11. Xã Trường Xuân A (Mã xã: 31297)

12. Xã Trường Xuân B (Mã xã: 31298)

13.Xã Xuân Thắng (Mã xã: 31270)

Trên đây là thông tin danh sách các quận huyện trực thuộc thành phố Cần Thơ năm 2020, cùng các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn của từng quận huyện được cập nhật chi tiết mới nhất ngày 13/02/2020 tại Chiasetainguyen.com

Tham Khảo Thêm:

Danh sách các quận huyện trực thuộc TP Hải Phòng 

Danh sách của quận huyện trực thuộc TP Hồ Chí Minh

Nguồn: Wikipedia
Thông tin về tác giả Thanh Văn
Thanh Văn
Thích viết blog, các bài hướng dẫn hi vọng giúp ích các bạn sử dụng các công cụ online hiệu quả